W ramach wartej ponad 7 mld zł strategii taborowej na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 roku, PKP Intercity rozpoczęło postępowanie na zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych, modernizację 14 jednostek ED74 oraz 10 wagonów.

Zdjęcie ilustracyjne (fot. pras.)Zdjęcie ilustracyjne (fot. pras.)

Wszystkie pojazdy mają być wyposażone w wygodne fotele, gniazdka elektryczne czy bezprzewodowy internet.

12 nowych EZT-ów
PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przewoźnik zastosował w nim innowacyjny model zakupowy. Dostawa dwóch pierwszych jednostek ma nastąpić w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy. Kolejne mają trafić do przewoźnika w ciągu 48 miesięcy od podpisania kontraktu, lecz nie wcześniej, niż po zakończeniu sześciomiesięcznej eksploatacji pierwszych dwóch pojazdów. Zwycięzca przetargu będzie również odpowiedzialny za utrzymanie jednostek do poziomu P4* w specjalistycznym warsztacie, gdzie prowadzane będą naprawy i czyszczenie. Oferty można składać do 20 lutego 2018 roku.

Nowoczesne EZT-y mają być dostosowane do prędkości nie mniejszej niż 160 km/h i wyposażone m.in. w wygodne fotele, klimatyzację, gniazdka, bezprzewodowy internet, monitoring, wzmacniacze sygnału GSM/LTE. Ponadto w pociągach znajdzie się część gastronomiczna, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i przestrzeń dla rowerów. W toaletach zamontowane zostaną przewijaki dla niemowląt. Pojazdy powinny posiadać co najmniej 294 miejsca klasy drugiej oraz 60 pierwszej i być wyposażone w system ETCS poziomu 1 i 2. Flota nowych EZT-ów rozbuduje park taborowy do obsługi połączeń komfortowej kategorii InterCity (IC).

Modernizacja ED74
PKP Intercity rozpoczęło postępowanie na naprawy poziomu P5 wraz z modernizacją wszystkich 14 posiadanych pojazdów serii ED74. Przetarg zostanie podzielony na kilka etapów. W pierwszej fazie zainteresowani wykonawcy muszą złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeśli będą spełniali określone warunki, zostaną zaproszeni do dialogu technicznego, a następnie do złożenia oferty. Wybór wykonawcy ma nastąpić w drugiej połowie 2018 roku. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 48 miesięcy na realizację całego zamówienia. Pierwsze jednostki mają wyjechać w trasy z pasażerami na pokładzie już w rozkładzie jazdy 2020/21. Wnioski o dopuszczenie do postępowania można składać do 25 stycznia 2018 roku.

Po modernizacji pojazdy serii ED74 wyposażone będą w szereg udogodnień dla pasażerów. Zostaną wymienione w nich siedzenia oraz zamontowane gniazdka i urządzenia zapewniające bezprzewodowy internet. Pojawią się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i pasażerów z rowerami. Dodatkowo modernizacja ma na celu poprawę sprawności pojazdów, a więc zastosowanie takich rozwiązań technicznych, które wyeliminują awarie jednostek.

Plan PKP Intercity zakłada, że w wariancie podstawowym pociągi obsługiwane ED74 pojadą trasami: Wrocław – Lublin przez Lubliniec, Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Radom i Dęblin oraz z Wrocławia do Kielc przez Lubliniec i Częstochowę. Ponadto ED74 obsłużą relację Kraków – Lublin przez Kielce, Radom i Dęblin (jedna para pociągów). Wszystkie składy kursować będą w ramach kategorii InterCity (IC). Serwisowane i czyszczone będą w stolicy woj. dolnośląskiego.

10 nowoczesnych wagonów
Przewoźnik opublikował również przetarg na wykonanie naprawy okresowej na poziomie utrzymania P5 wraz z modernizacją 10 wagonów 1 klasy typu 140A/112A oraz przeglądu na poziomie utrzymania P3. Po zakończeniu prac pojazdy wyposażone będą w wygodne fotele, gniazdka, klimatyzację, monitoring, bezprzewodowy internet i wzmacniacze sygnału GSM/LTE oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Numery przedziałów oraz miejsc oznaczone będą alfabetem Braille`a. Wszystkie fotele zostaną wyposażone w indywidualne stoliki oraz oświetlenie. Zwycięzca przetargu będzie miał 13 miesięcy, od momentu podpisania umowy, na przeprowadzenie naprawy P5 wraz z modernizacją. Przegląd P3 będzie musiał się odbyć po 18 miesiącach po modernizacji. Oferty można składać do 13 lutego 2018 roku.

Największy program taborowy w historii PKP Intercity
PKP Intercity realizuje największy w swojej historii program taborowy na łączą kwotę ponad 7 mld zł, którego częścią jest m.in. zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych oraz modernizacja jednostek ED74. Do końca 2023 roku przewoźnik planuje modernizację ponad 700 wagonów i zakup 185. W planach jest także zakup 19 elektrycznych zespołów trakcyjnych (12 plus 7 z NCBiR), a także modernizacja 14 posiadanych już EZT (ED74). Dodatkowo przewoźnik zakupi 118 nowych lokomotyw, a blisko 200 skieruje na modernizację. Część tych inwestycji zostanie zrealizowana na zasadzie partnerstwa innowacyjnego, w ramach współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, producentami oraz instytutami badawczymi. Rezultatem mają być pojazdy najlepiej dostosowane do potrzeb przewoźnika dalekobieżnego. Do końca roku 2023 PKP Intercity planuje zrealizowanie dostaw: 25 lokomotyw elektrycznych, 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 2 składy typu push-pull. Pojazdy mają być przystosowane do prędkości 160 - 230 km/h. PKP Intercity będzie kupować je etapami. Najpierw kilka jednostek testowych a następnie, po ewentualnym wyeliminowaniu usterek, spółka zakupi pozostałe pojazdy. Docelowo, w ramach tego modelu, przewoźnik zamierza w sumie pozyskać: 38 EZT (7 do 2023 roku), 52 lokomotywy elektryczne (25 do 2023 roku), oraz 15 składów typu push-pull (2 do 2023 roku).

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom, po zakończeniu programu, pociągi kursujące po Polsce będą zestawiane w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru. Ponadto około 80 proc. składów pasażerskich będzie wyposażonych w gniazdka elektryczne, około 98 proc. w toalety z zamkniętym systemem, a 94 proc. będzie posiadało klimatyzację. W co najmniej w 77 proc. pociągów uruchamianych przez PKP Intercity znajdzie się bezprzewodowy Internet.

*Pięć poziomów utrzymania pojazdów kolejowych
Pojazdy kolejowe w Polsce serwisowane są na pięciu poziomach utrzymania od P1 do P5, które określone zostały w Dokumentacji Systemu Utrzymania [DSU] indywidualnie dla każdego typu pojazdu. Utrzymanie na poziomach P1-P3 najczęściej wykonywane jest w regularnych odstępach  czasowych lub kilometrowych przewidzianych w DSU (w zależności od tego, który parametr wystąpi wcześniej). W ramach tych poziomów odbywają się: kontrola, naprawa lub  wymiana części związana ze zużyciem eksploatacyjnym. Naprawy poziomu P4 obywają się w cyklach najczęściej co 3-5 lat lub po uzyskaniu przebiegu kilometrowego określonego w DSU, także w zależności od tego, który parametr wystąpił wcześniej. Sprawdzany jest wówczas dokładnie stan techniczny pojazdu, następuje planowa wymiana podzespołów oraz zespołów. Natomiast naprawy najwyższego poziomu P5 wykonywane są najczęściej co 12-30 lat lub po przekroczeniu maksymalnego przebiegu zawartego w DSU mają na celu przywrócenie wszystkich parametrów technicznych i eksploatacyjnych, tak jak dla pojazdu nowego i dodatkowo, w miarę potrzeb , modernizację pojazdu. Wymieniane lub naprawiane są praktycznie wszystkie podzespoły, gruntownie naprawiane i malowane jest pudło pojazdu oraz w ramach modernizacji podwyższane są parametry techniczne, np. prędkość maksymalna oraz standard wyposażenia, m.in. poprzez zabudowę układów klimatyzacji, nowych siedzeń, gniazdek elektrycznych czy toalet z zamkniętym obiegiem.
(org.)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!