W dniach 3-14 grudnia 2018 r. Polska będzie gospodarzem najważniejszego, globalnego szczytu ONZ dotyczącego polityki klimatycznej – COP24.

Konferencja dot. szczytu ONZ - COP24 (fot. MOS)Konferencja dot. szczytu ONZ - COP24 (fot. MOS)

Obradom będzie przewodniczył Henryk Kowalczyk, minister środowiska, jako Prezydent COP24.

Dlaczego COP24 jest taki ważny dla Polski?

Prezydencja podczas COP24 będzie okazją do zaprezentowanie polskiej pozycji w kreowaniu globalnej polityki klimatycznej, jak również naszych osiągnięć w zrównoważonej transformacji przemysłu. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie ważna w kontekście obecnych wyzwań polityki klimatycznej, wśród których coraz większego znaczenia nabiera konieczność łagodzenia społecznych skutków transformacji energetycznej, w tym przechodzenia w kierunku zielonych miejsc pracy.

„Konferencja COP24 będzie także kluczowym momentem w mobilizacji światowych działań na rzecz ochrony klimatu. W 2018 r., podczas COP24, planowane jest przyjęcie pakietu decyzji zapewniających pełne wdrożenie Porozumienia paryskiego (tzw. pakiet implementacyjny)” – mówi Paweł Sałek, wiceminister środowiska.

Pakiet implementacyjny będzie zawierał wskazówki dla wszystkich krajów, w jaki sposób realizować Porozumienie paryskie. Jest to warunek osiągnięcia celów Porozumienia, czyli  utrzymania wzrostu temperatury na Ziemi  znacznie poniżej 2°C oraz adaptacji do zmian klimatu.

Katowice gospodarzem COP24

Szczyt COP24 odbędzie w się w Katowicach.
„Katowice są jednym z symboli rozwoju i sukcesu gospodarczego Polski. Zarówno miasto, jak i cały region przeistacza się w strefę nauki, innowacji, kultury oraz nowoczesnego przemysłu, przy malejącym znaczeniu gospodarczym i społecznym górnictwa i energochłonnego przemysłu ciężkiego” – mówi Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic.
„Przyjęcie pakietu w Polsce sprawi, że Katowice staną się symbolem sukcesu międzynarodowych negocjacji klimatycznych, jak również determinacji świata w walce ze zmianami klimatu” – dodaje wiceminister Paweł Sałek.

Szczególne znaczenie polskiej Prezydencji i COP24 w Katowicach zostało także podkreślone w konkluzjach Rady Europejskiej przyjętych podczas posiedzenia 14 grudnia 2017 r. Zapisy, wypracowane w wyniku działań podejmowanych przez Polskę oraz Francję, potwierdzają zobowiązanie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich do szybkiego i pełnego wdrożenia Porozumienia paryskiego, wskazując właśnie Katowice jako miejsce przyjęcia pakietu wdrażającego Porozumienie.

Ustawa dotycząca COP24

Dla zapewnienia sprawnej organizacji konferencji COP24 Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją szczytu. Projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów 5 grudnia 2017 r. i będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Na 9 stycznia 2018 r. zaplanowane jest czytanie projektu na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Szczyt COP24

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Konferencja odbędzie się w Katowicach, w dniach 3-14 grudnia 2018 r.

Polska będzie po raz czwarty sprawować Prezydencję w ramach Konferencji Stron i po raz trzeci gościć to wydarzenie (dotychczas odbyły się w Polsce COP14  w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie).

Polska od wielu lat angażuje się w działania na rzecz ochrony klimatu. Jesteśmy jednym ze światowych liderów działań w tym obszarze. Świadczy o tym m.in. realizacja naszych zobowiązań wynikających z Protokołu  z Kioto. Zredukowaliśmy emisję CO2 o 32 proc. względem wymaganych 6 proc. przy jednoczesnym wzroście gospodarczym.

Porozumienie paryskie

To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Jednocześnie Porozumienie paryskie gwarantuje  wszystkim stronom umowy dowolność w wyborze metod ochrony klimatu. Tym samym Polska nie będzie musiała rezygnować z węgla,  co mogłoby doprowadzić do gwałtownych wzrostów cen energii dla gospodarstw domowych.

Porozumienie paryskie zostało przyjęte w grudniu 2015 r. podczas COP21 w Paryżu. W imieniu polskiego rządu treść nowej umowy klimatycznej negocjowała delegacja pod przewodnictwem prof. Jana Szyszko, ministra środowiska.
(MOS)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!